Awarie Komunikaty RSO Oświata i Edukacja Sport i rekreacja Urząd informuje Wydarzenia kulturalne Ważne terminy

 Urząd informuje 

Łomża - Mężenin - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679

W załączeniu  pismo znak BB/GMB/500/354/116/24 z dnia 11.06.2024  dotyczące utrudnień na drodze wojewódzkiej nr 679. Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Spotkanie informacyjne dotyczące współpracy transgranicznej w Programie Interreg VI-A Litwa-Polska

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Druskiennikach odbyła się konferencja dotycząca Programu Interreg VI-A Litwa-Polska adresowana do dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 3. naboru wniosków. W konferencji uczestniczyli przedsta Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Programy realizowane przez WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. Zachęcamy mieszkańców, inst Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Podpisano umowę na największą inwestycję drogową w historii samorządu Gminy Rutki

W dniu 6 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Rutki podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki” z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewsk Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Zapytanie ofertowe-Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko, w gminie Rutki, etap II, na odcinku od km 1+300 do km 2+598”

https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zapytanie-ofertowe-usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-remont---modernizacja-drogi-gminnej-wewnetrznej-na-dzialkach-nr Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200”

https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zapytanie-ofertowe---usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-budowa-drogi-gminnej-na-dzialce-809-w-m-rutki-kossaki-w-lokal Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Awaria sieci wodociągowej

W związku z awarią sieci wodociągowej w Ożarach Wielkich będzie wstrzymana dostawa wody między 8:30 a 13:00 we wtorek 4 czerwca 2024 r. Za utrudnienia przepraszamy.Prezes ZGK Sp. z o.o. Rutki-Kossaki Grzegorz Gołaszewski Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w BiałymstokuZjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1Obszar województwo podlaskie powiat zambrowskiWażność od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 24:00 dnia 03.0 Czytaj dalej
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.